You are currently browsing the monthly archive for دسامبر 2013.

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت…

دسترسی به فیلترنت این روزها خیلی سخت شده، به امید روزی که برای رسیدن به پیج مورد نظر مجبور نباشیم ازهزار و یک ترفند و قفل شکن استفاده کنیم.

Advertisements