پرم از گریه و درد، پرم ازتنهایی، اما به رویش نقاب می زنم…

Advertisements