تا کی باید یکی دیگه برامون تصمیم بگیره که مثلا فلان سایت مجاز هست یا نیست؟ من گوسفند نیستم چوپان احتیاج ندارم – آزادی می خواهم خودم تصمیم بگیرم حتی اگر اشتباه باشد.

Advertisements