از اینکه دوباره بارون میاد خیلی خوشحالم، چقدر براش صبر کردم که شب با صداش به خواب برم میون کابوس هام باز صداش تو گوشم باشه و به وقت بیداری آرام قلبم بشه. با اون همه مریضی فکر نمی کردم دوباره بتونم پاییز و زمستون محبوبم رو ببینم. و از این فرصت دوباره خیلی خوشحالم. باز دوربین به دست میرم برای ثبت همه این حس های زیبا این همه رنگ و این لطافت دنیا. خیلی خوشحالم امیدوارم که شما هم مثل من از این همه زیبایی لذت ببرید. :)

Advertisements