نمی دونم این سکوت چه خاصیتی داره که در بهترین شرایط هم که باشم تهش که می خزم تو آغوش اش دلم می خواد که دنیا همونجا متوقف شه، انگار که هرگز نبوده ام. شاید منزوی تر از قبل شدم که هر چی ساکت تر میشه بیشتر احساس خوشحالی می کنم.

شایدم مرداب شده ام به سکون و رخوت خو کرده ام…

Advertisements