بعد از حدود دوماه و نیم امشب یک دل سیر زیر آسمون مهتابی با رفیق قدیمی ام موسیو بهمن کیف کردم :) حیف تو تعطیلات نشد از جایی نویر گیر بیارم. شاید یه عکاسی هم کردم امشب :)

Advertisements