بارون دیشب، هوای الان تا پاییزان دوست داشتنی چیزی نمونده، زودتر بیا که دلتنگم.

Advertisements