تمام گونه های مهاجرتی از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر مهاجرت می کنن، اما یک گونه نادر هست که دوس داره از گرما به قطب جنوب مهاجرت کنه اونم منم ولی تا حالا کسی تحقیقی درموردم انجام نداده هعی! ذوب شدم از گرما پس کو فصل پاییز و زمستونم؟

پ.ن.: مخصوصا یه چند ساعت تو گرما کولر رو روشن نمی کنم تا حسابی پوشالاش خشک بشه بعد که روشن اش می کنم اون بوی پوشال خیس خورده که می پیچه تو اتاق مدهوش میشم و باز دلتنگ باران و بوی خاک باران خورده در کوهسار…

Advertisements