خوب اول که جواب آزمایش هام خیلی امیدوار کننده نبود، امروز رفتم دکترم رو ببینم که ایشون هم رفتن هالیدی! پس نتیجه این شد که لطفا با وقت قبلی! دوباره وقت قبلی بگیرم :) فعلا که همه چی درهم شده…

بعدش این که بگذریم…

Advertisements