از در و دیوار دلم می گیره، دلم تنگه برای کوه و دشت، دلم رهایی می خواد برم جایی که فقط صدای راه رفتن خودم باشه و صدای باد. هیچ وقت فکرشو نمی کردم یه روزی از دیدن عکسایی که گرفتم دلتنگ بشم…

Advertisements