یک صدای نامیرا

پ.ن.: اولین باری که آسمان پر ستاره رو دیدم این آهنگ داشت پخش می شد…

Advertisements