حراج انسانیت آغاز شد با قیمت های باور نکردنی، دزدیدن النگو های زیر آوار مانده ای، فروختن چادر پناه بی سرپناهی در شب زرند… آری اینجا انسانیت فروش ویژه خورده با تخفیف باور نکردنی وجدان!

پ.ن.: گوشه وطن ام لرزید نگران حال همسایه ایم… خدایا برهان مارا از این جزیره تبعید.

Advertisements