حالت استفراغ داشتن یه چیزیه مثل خواستن و نشدن، می خوای بالا نیاری ولی اعضای بدن به اراده و خواستن ات بیلاخ یا میدل فینگر نشون میدن و یه آن بیخ گلوت سوزش تلخی رو حس می کنی و خلاص! از ابتدای درگیری ام با این مریضی تقریبا هر روز با این حس سرشاخ ام از شانس بد به پلازین هم حساسیت نشون دادم و خدا رو شکر زجرم مدام افزون است. خوشحالم که هر روز بدتر می شم… بگذریم.

Advertisements