هر چی که هست به این نتیجه رسیدم که خودمو گول زدم همه عمر! اینبار می خوام همه چی به اسم خودم تموم شه بدون هیچ رویا و خیالی. هیچ وقت میلی به زندگی نداشتم وقتی با اکراه نفس می کشم وقتی با درد پس اش میدم خوب چه اجباریه ادامه دادن اش؟ آره بگذریم…

Advertisements