همه دنیا را کناری بگذارم و در آغوشت مست شوم بروم از هوش…

Advertisements