یک سالی میشد که قلم دستم نگرفته بودم، تنها چیزی که فرق کرده لرزش بیشتر دستمه! سال به سال بیشتر میشه، کاش غم نان نبود یه کارگاهی برای خودم داشتم که می تونستم همه ایده هامو نقاشی کنم با این سرعتی که دارم پیر میشم هنوز کلی کار انجام نشده دارم و وقت کم. کاش آدما می دونستن کی وقتشون تمومه اونوقت هر ثانیه ارزش بیشتری داشت…

Advertisements