-: وز حاصل عمر چیست در دستت؟

+: هیچ

-: هیچ؟!!!

-: افسوس که بی فایده فرسوده شدی!

+: برو بابا حال داری، زودتر تموم شه خلاص شم، ازاولشم تباه بودم من…

Advertisements