هیچ وقت دلم نمی خواسته وصیت کنم، آدم سرش رو بذاره زمین و خلاص! فقط کاش رسم مرده سوزی در ایران هم رواج داشت، دلم خاکستر می خواد لامکان…

Advertisements