بسان گربه ای رام

آرام ات را می گیرم

رد وحشی ام

جا مانده به روی تن ات…

Advertisements