از سافاری احمق تر نداریم خدایی، یک صفحه رو فورس ریلود می کنی باقی تب ها رو هم فورس می کنه، خوب چرا شاید من تو یه تبی یادداشت سیو نشده ای داشتم چرا با من اینکارو می کنی؟؟؟

Advertisements