تو خواب که غلت می خوری دستاش رو دورت حس کنی می خوای اون شب صب نشه اصلا…

Advertisements