از توییتر و پلاس ایمیل دارم، یاهومم باز نمی کنم که ببینم فیس بوک چه خبره، شیش ماهه بدون فیس بوک زنده ام و یه هفته اس بدون پلاسیدن! ولی توییتر برام یه چیز دیگه اس، شاید چون اولین بوده پریروز یه سرکی زدم آرامشش رو مثه اینجا دوس دارم. بوس به سکوت و تنهایی

Advertisements