توی ماه همیشه یه سری روزا رو نمی تونم تحمل کنم، دردم خیلی زیاد میشه و بیحال می شم، دوست ندارم از جنب و جوش بیوفتم، دارم نزدیک می شم

Advertisements