يکی از زيباترين مناظر را در شب های اين هفته می توانيم در آسمان مشاهده کنيم. رگبار شهابی برساووشی زينت بخش آسمان است. اگر مشاهده اين بارش ها در نواحی مناسب و در تاريخ و زمان به موقع باشد، از تماشای اين مناظر بيشتر لذت خواهيم برد. بهترين زمان مشاهده رگبار برساووشی از ساعات پس از نيمه شب تا سحرگاه است. رگبار شهابی برساووشی دارای تعداد زيادی شهاب درخشان است که برخی مواقع ممکن است به طور با شکوهی در آسمان منفجر شوند و از خود قطعاتی را جدا کرده و گاهی دم های کوتاه دود مانندی از خود نشان دهند. درخشان ترين شهاب های اين رگبار ممکن است از درخشان ترين ستارگان آسمان هم درخشنده تر باشند. قبل از طلوع آفتاب بين 20 تا 30 شهاب می توان ديد. اگر مسير شهاب ها را از نقطه ای که شروع به بارش مي کنند تعقيب کنيم، خواهيم ديد که نقطه نورباران آنها در صورت فلکی برساووشی است. رگبار شهابی برساووشی تا يک ماه فعال خواهد بود. بهتر است در طول اين هفته که بهترين زمان مشاهده اين رگبار است، به خارج از شهر برويم و از ديدن آنها در يک محيط تاريک و ساکت لذت ببريم.

ادامه مطلب را از این لینک بخوانید.

Advertisements