ای بابا!  دیروز داشت خشتک ما رو می کشید سرمون که چرا شماره کارت ندادی و از این حرفا، الان دیدم باز ورداشته یه سری عکس تخیلی فرستاده که شرمنده اینارو هم تا فردا بهم برسون کارمون لنگ مونده!

منم لم دادم دارم جلو شاهی گوش میدم، همش دلم برای پریشان تنگ میشه، دستم بی حسه هنوز.  تو این سی دیه که استاد برام زده یه سری عکس های ناب از درویش خلیل هست، روحش شاد جاش چقدر خالیه…

Advertisements