اخ امان از این سردرد، اصلا درد!

چه خواب عجیبی دیدم، داشتم پرواز می کردم تو همین اتاق خودم، به جای جسدم فقط اسکلتم بود رو همین فرش اتاقم…

Advertisements