برای من لپ تاب، کتاب یا قلم و کاغذ کنار بالشم (آقای پوو) حکم همون صبحونه تو تخت خواب رو داره، با این تفاوت که اولی رو دوس دارم دومی رو نه!

Advertisements