کاش برنامه سفر تبریز جور بشه جیب و جسم همزمان یاری کنن! آخرش من سر ادیت این پروژه زرماری بیمه جان به جان آفرین پس میدم!

حالا همه اینا به کنار دوتا طرح نقاشی رنگ روغن دارم باید تا تموم شدن مرداد تحویل بدم ولی هنو حس اش قوی نیس و جدای اینا هنوز نان و شراب رو هم تمومش نکردم.» داشتم به این فکر می کردم که اون صفحه آرا نازنین کتاب شده یه صفحه از کارش رو بدون عینک بخونه؟ آخه این چه فونتی است دوست گرامی شما برگزیده ای جان من، پیر چشمم درآمد!»

دارم عکسای کرمانشاه رو ادیت می کنم چقدر دلم زمستون خواست یهو، آخرش من در حسرت بارون و برف می میرم. امیدوارم یکم تهران به لندن نزدیک بشه حالا دیپلماتیک نشد ژئوپلتیکی هم قبوله!

Advertisements