هر شب تو را

به عشوه ای می کُشم

وهر صبح به بوسه ای

باز هم می کُشم ات…

Advertisements