می گم اگه از روز اول تحصیلم یه معلمی مثل Word Press داشتم که اینجوری تشویقم می کرد که » دوتای دیگر، هدف بعدی ۵۰ نوشته » تا الان حتما جامعه هنری بهم افتخار می کردن مثل داوینچی!

ولی خوب معلمی داشتم که منو از کلاس انداخت بیرون چون راست می گفتم که پیر و بد صداست! همون کلاس اول دبستان که داشت بابا آب داد رو بهمون دیکته می گفت :)

Advertisements