می دونی دل آدم مثل یه قله آتشفشانی می مونه تا زمانی که خاموشه همه دوس دارن فتح اش کنن، امان از زمانی که فوران می کنه همه ازش فرار می کنن.
دل نازنین بیچاره ام  فوران کن فریاد مذاب خودت رو خالی کن، مهم نیست کسی نزدیکت نیاد تو نباید خاموش بشی، نباید.

Advertisements