تو این لحظه های دارو زده یاد دکتر خیامی میوفتم. دکتر روانکاو عزیز یادت به خیر هی کاویدی و هی کاویدی آخرش نیافتی…

Advertisements