تا حالا دقت کردی وقتی می خوای به خواب بری درست لحظه قبل از به خواب رفتن حس شنوایی تعطیل می شه، لذت بخشه درست تو اون لحظه خودت متوجه می شی داری میری و دقیقا همون لحظه دیگه رفتی!

این یه تجربه مشابه و مشترک با لحظه مرگ هست. می بینی لب و دهن آدما تکون می خوره ولی دیگه نمی شنوی همون لحظه اس که رفتی…

Advertisements