یک عمر هم کم است برای عشق بازی با نگاهت.

Advertisements